Ohlédnutí za březnem 2017

V Měsíci čtenářů uspořádala děčínská knihovna spoustu zajímavých akcí a nezapomněla potěšit ani své nejmladší malé čtenáře.

3. března do knihovny zavítali paní spisovatelka Ester Stará a ilustrátor Milan Starý, kteří připravili besedu pro děti z mateřské školky a pro třeťáky ZŠ. Obě besedy se vydařily a děti moc potěšilo setkání s opravdovými tvůrci knih.

DSCN

Osmý březen… některé ženy jej slaví jako Den žen. Dětské oddělení naší knihovny tento den uspořádalo akci Babička čte dětem.
Do knihovny přišly děti ze ŠD základní školy Komenského náměstí a pozvaly si na čtení Babičku paní Mošnovou, která dětem četla z knihy Aleny Kastnerové: O líné babičce. Babička Mošnová předala knihu další Babičce paní Černé, která ve čtení pokračovala. Čtení, které se moc vydařilo, zakončil Dědeček pan Černý. Knihu nedočetli, ale děti si ji vzaly do družiny, kde ji dočte další Babička paní vychovatelka Fuxová.
Některé děti přiznaly, že babičku, která jim čte mají, ale slyšet předčítat dědečka je vzácnost. Děkujeme všem „čtecím“ babičkám a dědečkům.s

DSCN kopie

17. března nás poctila svou návštěvou paní spisovatelka Martina Drijverová.
Paní Drijverová  vyprávěla žákům ZŠ Komenského náměstí proč se stala spisovatelkou a čím ji psaní pro děti naplňuje. Beseda, která děti nadchla, měla pohádkové kouzlo historie. Ano, paní Drijverová představila knihu o životě Karla IV. jako pohádku.
Jak sama dětem svěřila, na svém spisovatelském kontě má za 30 let psaní více než 90 knih. Paní Drijverové přejeme mnoho nápadů a nám všem hodně dalších krásných knížek.

DSCN

Nedělní pohádku nám tento měsíc přijelo zahrát Divadlo Pohadlo. Tentokrát uvedlo představení Fridolín se hledá aneb Když vzduchem víří trable netopýří. Po pohádce si děti ještě mohly ve výtvarné dílně vytvořit vlastího netopýrka.

DSCN