Akce na březen 2017

1. 3.   14 – 16 h Za pohádkou do knihovny aneb Popletené pohádky
8. 3.   15 – 16 h Babička čte dětem pohádku
26. 3.   15 hodin  Fridolín se hledá aneb Když vzduchem víří trable netopýří. Loutková pohádka + výtvarná dílna. Hraje divadlo Pohadlo. Vstupné 50,-/dítě + doprovod zdarma

fridolín

31. 3. Noc s Andersenem – spíme v knihovně.