Akce na červen 2017

Milí čtenáři, hned na začátek tohoto teplého měsíce jsme si pro vás připravili Tvoření, čtení a překvapení. Ve čtvrtek 1. června oslavíme Mezinárodní den dětí u nás na dětském oddělení. Vítáni jste zejména od 14 do 16 hodin.

Poslední týden měsíce června si Čteme z novinek a těšíme se na prázdniny. Přijďte se těšit s námi.  26. 6. – 30. 6. od 14 do 16 hodin.

Sluníčko svítí. Léto už ťuká na dveře a prázdniny se blíží. Je to prostě nádhera!

 

 

 

 

Ohlédnutí za květnem 2017

V květnu proběhlo na dětském oddělení slavnostní předání knih v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Knihy si převzali žáčci ze Základní školy Miroslava Tyrše v Děčíně.

Projekt na podporu rozvoje čtenářských návyků realizují knihovny díky podpoře projektu Čtení pomáhá, nakladatelství TRITON, firmy SKANSKA a Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Akce je určena žákům prvních tříd základních škol, u nichž se začínají rozvíjet čtenářské návyky již od prvního ročníku školní docházky.

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od prosince 2016 do května 2017 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.)

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka,  kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

Ve školním roce 2016/2017 je to kniha spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii.

 

Akce na květen 2017

Venku už nám to nádherně pučí, kvete a voní, a tak vás to pravděpodobně táhne víc na louku anebo někam jinam do přírody než do knihovny. Kdyby vás však překvapil nečekaný májový deštík, můžete se před ním rychle schovat třeba u nás. Na chodbě před dětským oddělením si čekání na sluníčko můžete zkrátit například prohlídkou výstavy, která zde bude probíhat po celý měsíc květen.

Výstava: Hvězdíci. Vybraná tvorba hendikepovaných dětí. Druhé patro.

Druhou  květnou neděli nezapomeneme blahopřát našim báječným maminkám. Společně pro ně můžeme vytvořit netradiční přáníčka zdobená kroucenými papírky.

Teplé počasí na konci května správně přivítáme jedině v tričku, které jsme si originálně a vlastnoručně vylepšili. Jak jinak!

Výtvarná učebna:
13. 5. 10 h Quillingová přáníčka k Svátku matek
20. 5. 10 h Savování triček přes šablony – bavlněná trička s sebou
Dílny pro rodiče s dětmi. Rezervace na 777 980 966. Cena 30,-/materiál

Přejeme vám máj plný lásky!

Ohlédnutí za dubnem 2017

Po celý duben  vládlo venku nefalšované aprílové počasí. Cítili jsme, že i v naší knihovně by to také asi chtělo přichystat nějakou vykutálenou změnu, a tak se divadelní představení  tentokrát nehrálo v neděli odpoledne, jak u nás bývá pravidelným zvykem, nýbrž  výjimečně již v sobotu dopoledne.

Dne 8. dubna nám přijeli dva mladí a velmi talentovaní herci z pražského divadla Damúza zahrát pohádku určenou dětem ve věku od šesti do stodvacetišesti let.

Pohádka s názvem Turnaj krále Karla  vznikla k oslavě výročí 700 let od narození velikého českého panovníka Karla IV.  V několika turnajích a různých disciplínách, kterých se děti během tohoto představení zúčastnily, dokázaly hravou formou odhalit i méně známou tvář našeho slavného vládce a poznat plán, jaký z českou zemí do budoucna měl.

Povedená pohádka dokázala děti i dospělé přenést do doby, kdy Karel IV žil, do Prahy, kterou úžasným způsobem proměňoval.

Děkujeme Damúzo. Děkujeme Karle.

 

Akce na duben 2017

Pozor! Divadlo Damúza přijede zahrát pohádku tentokrát v sobotu dopoledne!!!

V úterý 12. dubna vás zveme na dětské oddělení tvořit v jarním duchu.

Od 14 h Chaloupka na vršku: Jak to bylo o Velikonocích. Velikonoční čtení a tvoření pro všechny šikovné ručičky. Cena 20,-/materiál.

A potom už vám popřejeme krásné velikonoční svátky. Letos si je užijete bez nás. Knihovna bude zavřená od pátku 14. dubna až do pondělí 17. dubna.

Ať žije jaro!

 

 

Noc s Andersenem 2017

Letošní Noc s Andersenem se konala z pátku 31. března na sobotu 1. dubna. V pátek navečer se sešlo na dětském oddělení celkem 25 malých čtenářů, které jsme spravedlivě vybrali z velkého počtu zájemců o nocování v naší knihovně.

Prvním překvapením, které jsme dětem připravili, byla návštěva děčínského zámku. Tam na nás již čekala jeho ředitelka paní Krupičková, která se nás ochotně ujala a provedla nás zdejšími podzemními prostory. Abychom v té černočerné tmě nezabloudili, museli jsme postupovat ostražitě, nasadili jsme čelovky a svítili si na cestu baterkami. Bylo to tajemné a trošku strašidelné, ale to nám vůbec nevadilo, právě naopak. Přeci nejsme žádní strašpytlové!

Na zámek jsme vyrazili ještě za světla, ale zpět do knihovny jsme se vrátili již za tmy. Po kratší přestávce doplněné občerstvující svačinkou se mohla rozjet další zábava.

Letos se nocovalo s hrdiny komiksového časopisu Čtyřlístek, a tak jsme děti rozdělili do čtyř skupin, které pak mezi sebou soutěžily. Každá ze skupin měla v čele svého maskota: Fifinku, Bobíka, Pinďu či Myšpulína.

A tak se vesele soutěžilo, tvořilo a četlo až do půlnoci. Pak už jsme si rozbalili své podložky a spacáky a přitisknuti ke svému plyšákovi jsme mohli spokojeně usnout.

Ráno jsme ještě stihli společně lehce posnídat, ale před devátou už si pro děti začaly chodit rodiče. Tím naše letošní Noc s Andrsenem skončila. Byla to noc vydařená, byla šťastná a veselá, byla prostě čtyřlístková!

Tak Ahoj a za rok si to rádi zopakujeme.

 

 

 

 

 

Ohlédnutí za březnem 2017

V Měsíci čtenářů uspořádala děčínská knihovna spoustu zajímavých akcí a nezapomněla potěšit ani své nejmladší malé čtenáře.

3. března do knihovny zavítali paní spisovatelka Ester Stará a ilustrátor Milan Starý, kteří připravili besedu pro děti z mateřské školky a pro třeťáky ZŠ. Obě besedy se vydařily a děti moc potěšilo setkání s opravdovými tvůrci knih.

Osmý březen… některé ženy jej slaví jako Den žen. Dětské oddělení naší knihovny tento den uspořádalo akci Babička čte dětem.
Do knihovny přišly děti ze ŠD základní školy Komenského náměstí a pozvaly si na čtení Babičku paní Mošnovou, která dětem četla z knihy Aleny Kastnerové: O líné babičce. Babička Mošnová předala knihu další Babičce paní Černé, která ve čtení pokračovala. Čtení, které se moc vydařilo, zakončil Dědeček pan Černý. Knihu nedočetli, ale děti si ji vzaly do družiny, kde ji dočte další Babička paní vychovatelka Fuxová.
Některé děti přiznaly, že babičku, která jim čte mají, ale slyšet předčítat dědečka je vzácnost. Děkujeme všem „čtecím“ babičkám a dědečkům.:-) :-)

17. března nás poctila svou návštěvou paní spisovatelka Martina Drijverová.
Paní Drijverová  vyprávěla žákům ZŠ Komenského náměstí proč se stala spisovatelkou a čím ji psaní pro děti naplňuje. Beseda, která děti nadchla, měla pohádkové kouzlo historie. Ano, paní Drijverová představila knihu o životě Karla IV. jako pohádku.
Jak sama dětem svěřila, na svém spisovatelském kontě má za 30 let psaní více než 90 knih. Paní Drijverové přejeme mnoho nápadů a nám všem hodně dalších krásných knížek.

Nedělní pohádku nám tento měsíc přijelo zahrát Divadlo Pohadlo. Tentokrát uvedlo představení Fridolín se hledá aneb Když vzduchem víří trable netopýří. Po pohádce si děti ještě mohly ve výtvarné dílně vytvořit vlastího netopýrka.

 

Akce na březen 2017

1. 3.   14 – 16 h Za pohádkou do knihovny aneb Popletené pohádky
8. 3.   15 – 16 h Babička čte dětem pohádku
26. 3.   15 hodin  Fridolín se hledá aneb Když vzduchem víří trable netopýří. Loutková pohádka + výtvarná dílna. Hraje divadlo Pohadlo. Vstupné 50,-/dítě + doprovod zdarma

31. 3. Noc s Andersenem – spíme v knihovně.

Ohlédnutí za únorem 2017

Poprvé v knihovně

Prvňáčci ZŠ Komenského náměstí přišli v únoru paní knihovnici ukázat, co všechno se za 1. pololetí ve škole naučili. Na vlastní knihovnické uši jsme tak mohli slyšet, jak pěkně umí všichni číst. Nyní se do knihovny mohou přihlásit a mohou si zapůjčit knihy, které si již také dokážou sami přečíst. Na všechny nové čtenáře už se moc těšíme.

 

Další fotografie dokazují, že i v knihovně lze trávit jarní prázdniny velice příjemně.

 

Ohlédnutí za lednem 2017

V lednu nás přišel s nedělní pohádkou potěšit divadelní soubor Krajánek. Toto loutkové divadlo  je zájmovým kroužkem DDM Děčín – Boletice, který  hraje pohádky pro děti s klasickými marionetami. Tentokrát dětem  Krajánek zahrál pohádku Vodníkova Hanička.