Týden Země v knihovně

Ve dnech 19. – 23. 4. 2010 proběhl v knihovně ve spolupráci se Správou CHKO Labské pískovce Týden Země.

V dopoledních hodinách se nám tu dveře netrhly s dětmi ze základních škol dychtícími poznat, jaká zvířátka žijí v oblasti našich krásných Labských pískovců.  Kdo se skrývá mezi skalami, komu patří ten nádherný ptačí zpěv při procházce lesem, kdo na ně zamával bílým ocáskem při útěku mezi stromy a kdo je ten obrovský dravec majestátně kroužící nad jejich hlavami. A protože poslouchání zpoza lavic mají každý den ve škole, spestřili jim pracovníci CHKO setkání se zvířaty několika zábavnými hrami.

Týden Země v knihovně Týden Země v knihovně Týden Země v knihovně
Týden Země v knihovně a Týden Země v knihovně

Ale co jejich rodiče? Těžko se mohli uvolnit z práce a vyrazit do knihovny poznávat zvířata a hrát si jako děti. Ani na ně jsme nezapomněli. V několika odpoledních besedách se mohli podívat třeba k lidojedům na Papuu – Novou Guienu, pokochat se orchidejemi z různých končin Evropy a nebo zjistit, jak se mají a co dělají bobři na Labi.

Týden Země v knihovně Týden Země v knihovně

Náš velký dík patří pracovníkům CHKO za jejich perfektně připravenou akci.