Den pro dětskou knihu 2010

V sobotu 27. listopadu se v naší knihovně konal další ročník dnes již pravidelné a celorepublikové akce Den pro dětskou knihu. Na děti čekaly kvízy a soutěže, ve kterých si mohly procvičit nejen znalosti, ale i šikovnost svých rukou. A všichni dětští i dospělí návštěvníci mohli zhlédnout několik různých vystoupení. Mažoretky ze ZŠ Vojanova, sourozence Miškovských s jejich hrou na flétnu, opravdu zdařilé divadelní představení „O hadovce… a jiných houbách“ Divadýlka ze ZŠ Na stráni. O rybách nám povídal pan Jan Šmíd z rybářského svazu a jak poskytnout umělé dýchání nám osvětlila děvčata z Českého červeného kříže. Děčínští hasiči nám přijeli ukázat svou techniku, s kterou jsou neustále připraveni nejen hasit požáry, ale také zachraňovat naše životy. V odpoledních hodinách pan ředitel Mgr. Ladislav Zoubek rozdal ceny vítězům ve výtvarné soutěži věnované tématu letošního Dne…, kterým byla voda. Všechny oceněné obrázky jsme vystavili na chodbě naší knihovny, kde si je mohl každý prohlédnout. Kromě cen za soutěže, si návštěvníci mohli odnést také knihy, které na akci prodávalo Děčínské knihkupectví. A pro všechny, kteří přišli, a i pro ty ostatní, co nepřišli, tu máme malou fotogalerii.

Závěrem děkujeme všem, kteří s přípravou letošního Dne… pomáhali, a těšíme se na Vás zase příští rok.

den pro dk den pro dk den pro dk den pro dk
den pro dk den pro dk den pro dk den pro dk
den pro dk den pro dk den pro dk den pro dk
den pro dk den pro dk den pro dk den pro dk
den pro dk den pro dk den pro dk den pro dk
den pro dk den pro dk den pro dk den pro dk
den pro dk den pro dk den pro dk den pro dk
den pro dk den pro dk den pro dk den pro dk
den pro dk den pro dk den pro dk den pro dk
den pro dk den pro dk den pro dk den pro dk
den pro dk den pro dk den pro dk den pro dk
den pro dk den pro dk den pro dk den pro dk