Projekt Mít svět přečtený

Celý loňský školní rok probíhala v rámci projektu ,,Mít svět přečtený“ spolupráce mezi Městskou knihovnou Děčín, Muzeem města Ústí nad Labem a Základní školou Komenského náměstí v Děčíně. Děti ze 4. ročníku pod vedením třídní učitelky Martiny Mockerové se celý rok věnovaly tematice řeky Labe, objevovaly květiny, které na jeho březích rostou, zdramatizovaly pověst Labská královna a v rámci Noci s Andersenem ji předvedly mladším spolužákům, prozkoumaly technickou památku Zdymadla T.G.Masaryka, vytvořily mapu toku řeky Labe s jeho přítoky a plnily během roku spoustu dalších zajímavých úkolů. Některé jejich výtvory byly během léta k vidění na výstavě v dětském oddělení Městské knihovny Děčín. Za knihovnu se tohoto projektu zúčastnila p. Klára Adamcová.proj

proj