Program dětského oddělení na měsíc říjen

Program dětského oddělení

  • 1.10. Vyhlášení soutěže „Vím. Víš? Víme!“ … Karel Hynek Mácha  (informace na web stránkách dětského odd. nebo v knihovně)
  • 6.10. Hlasité čtení aneb Čtení je i hra – od 14,00 hod.
  • 15.10. Tvořivá dílna – „Ruční šití kytiček z látky ( JOJO)“ – od 15,00 hod. ( 30,- Kč na materiál)
  • Šárka Justrová (www.heart-art.websnadno.cz)

  • 19.10. Hlasité čtení aneb Čtení je i hra – od 14,00 hod.
  • 22.10. „Hadi, ještěři a …“ – od 15,30 hod.
  • Přednáška s překvapením.

Výstava v galerii Na schodech

  • „K. H. Mácha“
  • Vystavuje Paed Dr. Jitka Šobrová, pedagog výtvarného oboru ZUŠ v Děčíně