Přihlášky na Noc s Andersenem 2020

Opět pro děti chystáme Noc s Andersenem aneb Spaní v knihovně. Známá akce tentokrát proběhne z 27. na 28. března od 19.00 do 8.00. Přihlášky pro děti ve věku 8-12 let si rodiče (případně i děti) mohou vyzvednout v dětském oddělení knihovny. Dítě by mělo být registrovaným čtenářem knihovny. Počet míst je omezen na 25 dětí. Letos zde budeme společně nocovat již  dvacátým rokem.

Noc s Andersenem je celonárodně vyhlášená akce SKIP, kdy děti přenocují v knihovnách a během této noci se účastní nejrůznějších soutěží, her, dobrodružství a překvapení formou čtení pohádek. Díky internetovému připojení se během této akce odesílají zdravice nejen samotnému Andersenovi, ale také všem, kteří podporují dětskou četbu. Termín konání pravidelně vždy na konci března či začátkem dubna není náhodný, váže se k oslavám Mezinárodního dne dětské knihy, který je 2. dubna.

noc