Ohlédnutí za lednem 2018

tři krále

Nový rok 2018 jsme přivítali v knihovně přímo královsky.

5. ledna si přišly děti do knihovny vyslechnout čtený příběh z knihy Šárky Váchové
Chaloupka na vršku. Tentokráte se seznámily s epizodou Jak to bylo na Tři krále.
Po čtení následovala i videoprojekce zmiňovaného příběhu, který je poutavou připomínkou časů minulých.

chaloupka

Nedělní pohádka 28. ledna přilákala téměř stovku návštěvníků.  V zcela zaplněném dětském oddělení jim zahrálo naše oblíbené Studio Damúza poučný příběh o tom, že i obyčejný kluk se může stát hrdinou… Pohádka Superkluk pobavila děti i rodiče. Už nyní  se těšíme na příště – Damúza k nám s dalším příběhem přijede i v únoru… fa

kl