Ohlédnutí za květnem 2017

V květnu proběhlo na dětském oddělení slavnostní předání knih v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Knihy si převzali žáčci ze Základní školy Miroslava Tyrše v Děčíně.

Projekt na podporu rozvoje čtenářských návyků realizují knihovny díky podpoře projektu Čtení pomáhá, nakladatelství TRITON, firmy SKANSKA a Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Akce je určena žákům prvních tříd základních škol, u nichž se začínají rozvíjet čtenářské návyky již od prvního ročníku školní docházky.

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od prosince 2016 do května 2017 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.)

web

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka,  kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

Ve školním roce 2016/2017 je to kniha spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii.

lapalie