Ohlédnutí za červnem 2023

Na Den dětí jsme připravily na terase knihovny zábavný okruh pro nejmenší, kde děti soutěžily a řešily lehké hádanky a rébusy.

14. června jsme si ve výtvarné dílně četli o motýlech a pár krásných pestrobarevných jedinců jsme si také vyrobili.

Znáte všichni vývojový cyklus motýla?