Ohlédnutí za březnem 2024

V březnu se vám nejvíce líbilo loutkové divadlo a také čtení s výtvarnou dílničkou.

Zlatým hřebem tohoto měsíce pak bylo společné přespávání v knihovně. Noc s Andersenem byla tentokrát plná stínů, ale nikdo se nebál.