Koncert absolventů ZUŠ

Každý rok se, stejně jako všechny školy, i Základní umělecká škola v Děčíně loučí  se svými absolventy.

Odcházejí děti, které několik let chodily do kroužků hudebních, výtvarných, ale i do kroužku dramatického. Vyvrcholením snažení ze strany učitelů a žáků je tzv. „Koncert absolventů“. Letos se konal 19. 5. v malém sále v prostorách knihovny (kam mnoho žáků chodí i jako čtenáři) a návštěvníky byl hodnocen jako opravdu povedený. Děkujeme ZUŠ za to, že hudba, přednes a obrázky byly na chvíli součástí knihovny…

zus zus zus zus
zus zus zus zus
zus zus