Akce na květen 2015

V měsíci květnu jsme pro děti a rodiče připravili tyto zajímavé akce:

Pojďte s námi do pohádky. Ve středu 13. května si budeme od 14 hodin společně číst a promítat oblíbené pohádky.

29. května prožijeme Pohádkový den dětí v knihovně. Posezení u pohádky začíná tentokrát v 15 hodin.

Během celého měsíce května se můžete zapojit do projektu Tátové čtou dětem a přinést do knihovny fotografii s tátou, který čte svým dětem knížku. Z vašich fotografií uspořádáme výstavu. Foto by mělo mít formát nejméně A5.

Kampaň Tátové čtou dětem probíhá ve všech knihovnách České republiky. Podle průzkumu Národní knihovny  většina rodičů považuje čtení za jeden z klíčových faktorů vzdělání svých dětí. Ovšem svým dětem čtou především matky. Denně čte dětem  kolem  22 % matek a pouze 9 % otců. Je patrné, že čtenářství knih se stává genderově vyhraněnou činností – chlapci čtou méně než dívky, protože nemají ve svých otcích dostatečný vzor. Cílem kampaně bude proto podpořit táty v tom, aby svým dětem četli.

táta čte