Akce na březen 2018

10. 3. 10 h   Velikonoce v Evropě. Jak se slaví Velikonoce napříč Evropou bude vyprávět Mgr. Markéta Rohanová . Po skončení besedy následuje výtvarná dílna „Malování vajíček včelím voskem“ ve výtvarné učebně. Vhodné pro celou rodinu

11. 3. 15 h   Mrkvomen. Divadelní představení pro děti, hraje divadlo Krabice Teplice. Vstupné 50,-/dítě, doprovod zdarma

mrkvomen

14. 3. 16 h   Slavnostní vyhlášení „Nejmladšího čtenáře“

23. 3.   Noc s Andersenem – spíme v knihovně. Pro děti od 8-12 let, přihlášky k vyzvednutí od 1. 3. na dětském odd.

29. 3. 10 h + 13 h   Čteme z knihy „Chaloupka na vršku: Jak se pomlázky ztratily“ + videoprojekce

V rámci měsíce čtenářů pořádáme besedy pro MŠ a ZŠ (po domluvě)