Akce na březen 2015

V měsíci březnu nás  čeká výtvarná dílna se studentkou Monikou Peštovou.
Děti si budou moci vyrobit přívěšek z FIMA (9. března od 15 hodin).

Pro ty, kteří obdivují výstavu, která je na chodbách k vidění do konce března,
připravil autor Modroretu Radek Fridrich a ilustrátor Petr Kříž
workshop – Jak se dělá kniha (13. března od 15 hodin).

V neděli 15. března od 15 hodin vás pozveme na Divadelní workshop s divadlem Krabice Teplice.

Závěr března patří, již po patnácté, spaní v knihovně. Noc s Andersenem proběhne tentokrát z  27. na 28. března.