Akce na březen 2012

V březnu se naše knihovna připojuje k celostátní akci Týden čtení. Nemusíme si totiž číst jen sami pro sebe, ale můžeme si číst také nahlas sobě navzájem. A proto se sejdeme vždy každý den 5. – 9. března od 13.00 do 14.00 a budeme si číst a také se poslouchat.

15. března na vás čeká zábavné tvoření. Od 14.00 do 16.00 hodin máme pro vás připravené Pohádkové čarování aneb Popletená pohádka.

A na konci března k nám můžete přijít do knihovny se spacákem v ruce a v naší knihovně přespat. 30. března se totiž koná další tradiční Noc s Andersenem. Letos to bude v naší staré knihovně naposledy a tak to bude něco zvláštního. Informace zde budou zveřejněny během března – pro informace volejte na dětské oddělení.

Noci s Andersenem také bude věnovaná výstava, kterou pro vás na březen na dětském oddělení připravujeme.