Projekt Mít svět přečtený

V roce 2018 se naše knihovna zapojila do projektu Mít svět přečtený aneb spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání v Ústeckém kraji.

Na projektu spolupracovaly knihovny Litoměřice, Louny, Děčín, základní školy ve zmíněných městech a okolí Ústí nad Labem, SŠ v Ústí nad Labem a Muzeum města Ústí nad Labem.

Cílem projektu bylo propojování formálního a neformálního vzdělávání a předávání klíčových kompetencí dětí MŠ a žáků ZŠ, SŠ.

S děčínskou knihovnou spolupracovala Základní škola Komenského náměstí Děčín.

Knihovnice děčínské knihovny a učitelky druhého a čtvrtého ročníku ZŠ vytvořily společně lekce na téma Děčínsko v řemeslech a pověstech a na téma Labe.

Díky projektu jsme si ověřili, že spolupráce knihovny a školy je přínosná pro všechny zúčastněné.  Učitelé se mohli přesvědčit, že knihovna má školám co nabídnout. Představili jsme se jako instituce, která poskytuje ideální prostor pro propojení formálního a neformálního vzdělávání. Prostory nové knihovny jsou pro podobné aktivity dostatečně velké, atraktivní a přitom bezpečné. Knihovna se osvědčila jako příjemné a podnětné prostředí pro práci s kolektivy dětí. Předností naší knihovny jsou četné učebny a vhodně vybavené výtvarné dílny, které mohou školy využívat. Prostory nabízí školám skvělé možnosti prezentovat se široké veřejnosti formou výstav žákovských prací  nebo uvedením různých školních představení.

Knihovníci se během projektu naučili novým formám a metodám uplatňovaných v současném školství, které využijí při koncipování knihovnických lekcí a dalších vzdělávacích  programech určených návštěvníkům knihovny.

Na fotografiích jsou děti, které předvedly svým spolužákům a rodičům dramatizaci pověstí Ovčí můstek  a Labská královna, když trávily Noc s Andersenem v prostorách městské knihovny.

IMG IMG IMG IMG IMG IMG

*Ada*    Bc. Klára Adamcová, odborný knihovník spolupracující na projektu Mít svět přečtený