Ohlédnutí za lednem 2017

V lednu nás přišel s nedělní pohádkou potěšit divadelní soubor Krajánek. Toto loutkové divadlo  je zájmovým kroužkem DDM Děčín – Boletice, který  hraje pohádky pro děti s klasickými marionetami. Tentokrát dětem  Krajánek zahrál pohádku Vodníkova Hanička.

vodníkova ha