Ohlédnutí za lednem 2011

Dne 10. ledna proběhla na dětském oddělení vernisáž výstavy keramiky Hany Doušanové Dotyky ve tmě. Hana Doušanová je 60-letá klientka Palaty – Domova pro zrakově postižené v Praze.

Ohlédnutí za lednem 2011 Ohlédnutí za lednem 2011 Ohlédnutí za lednem 2011 Ohlédnutí za lednem 2011

Vernisáže se zúčastnila i družina ze ZŠ Máchova, která si pak u nás povídala o keramice, ale také o pohádkách.

Ohlédnutí za lednem 2011 Ohlédnutí za lednem 2011 Ohlédnutí za lednem 2011 Ohlédnutí za lednem 2011

Výstava končí v 18. února, proto máte stále ještě šanci se přijít podívat.

Netradiční způsob předání pololetního vysvědčení prvňáčkům zvolily na ZŠ Máchova. A tak žáci 1.B navštívili naše dětské oddělení, kde si od své paní učitelky převzali své první vysvědčení a následně se pak mohli prohlédnout pohádku o Alence v říši divů.

Ohlédnutí za lednem 2011 Ohlédnutí za lednem 2011 Ohlédnutí za lednem 2011 Ohlédnutí za lednem 2011