Ohlédnutí za březnem a dubnem 2011

Třetí den v březnu jste si na tvůrčí dílně s naší knihovnicí paní Kubšovou mohli vyrobit obal na vaši oblíbenou knihu. O pár dní později 22. 3.  proběhlo hlasité čtení. 30. 3. nás navštívily děti ze ZŠ Máchova. A protože máme rádi krásné věci a rádi se o ně s vámi dělíme, tak nechyběla ani výstava Malované obrázky Drahuše Trýznové.

Ohlédnutí za březnem a dubnem 2011 Ohlédnutí za březnem a dubnem 2011 Ohlédnutí za březnem a dubnem 2011 Ohlédnutí za březnem a dubnem 2011
Ohlédnutí za březnem a dubnem 2011 Ohlédnutí za březnem a dubnem 2011 Ohlédnutí za březnem a dubnem 2011 Ohlédnutí za březnem a dubnem 2011

Měsíc duben začal tradiční akcí Noc s Andersenem, o ní si ale budete moci přečíst v samostatném článku. 15. dubna v čase předvelikonočním nemohla chybět tematicky zaměřená tvůrčí dílna. Tentokrát jste si s paní Jiřinou Hammerlovou mohli vyrobit velikonoční beránky. V týdnu od 18. do 22. dubna si pro nás přichystala Správa CHKO Labské pískovce spoustu akcí v rámci Týdne země. Kromě cestopisných besed o daleké Africe nezapomínali její pracovníci ani na dětské návštěvníky a přivítali děti z několika škol na besedách určených jen jim. 20. dubna dětské oddělení naší knihovny navštívily děti z malé venkovské školy v Heřmanově. A jak už jsme zmínili, v dubnu jsme si užili Velikonoc a tak jste také mohli vidět velikonoční výstavu.

pro web Ohlédnutí za březnem a dubnem 2011 Ohlédnutí za březnem a dubnem 2011 pro web