Akce na říjen 2019

V rámci Týdne knihoven (30. 9. – 6. 10.) jsme pro vás připravili:
– první registrace čtenářů do 15 let zdarma
– prominutí sankčních poplatků za nevrácené knihy (amnestie) – pro všechny čtenáře.

Vyhlášení soutěže pro starší děti na téma:
„Moje rodina a sametová revoluce – příběh, který mi někdo z rodiny vyprávěl a já ho chci poslat dál“ (…měsíc na to, abych přinesl/la svůj příběh sepsaný a přečetl/la ho všem, kteří se podělí také svým příběhem)

A další skvělé akce:

4. 10. 16.00 Knihvazačská dílna pro děti a jejich rodiče – výroba malého notýsku. Vstupné 30,- Kč/materiál
6. 10. 13.00 Přines, vyber a odnes, aneb, Velká burza knih – nevíš komu věnovat knihy, které nepotřebuješ? Dones je do knihovny.
23. 10. 16.00 Malujeme houby aneb Výtvarná dílna s Jolanou. Vstup volný.
27. 10 15.00 Co se děje v Mokroušově. Hraje divadlo Pohadlo. Pro děti od 3 let.
30. 10. 16.00 Čtení příběhů „Moje rodina a sametová revoluce 1989“ spolu s besedou Zdeňka Ležáka.