Akce na červen 2012

Vyhlášení literární a výtvarné soutěže Moje knihovna (…jaká je, měla by být, byla atd. ).

1.6. MDD – Od 13.00 hodin do 15.00 hodin – Tvořivá dílna opět s paní Ing. Andreou Beranovou. Tvoříme obrázky z plsti. S sebou 30,- Kč.

21.6. Den plný smíchu aneb Divadélko, písničky, čtení…pohádky a překvapení

  • 9.00 hodin až 10.00 hodin – malý sál pro MŠ
  • 13.00 hodin až 14.00 hodin – malý sál pro ŠD
  • 15.00 hodin až 16.00 hodin – malý sál pro všechny ostatní

22.6. Hraje a zpívá pan Jaroslav Jung aneb Pohádkové dopoledne pro malé děti, 10.30 hodin – malý sál.

27.6. Beseda s děčínským spisovatelem a šéfredaktorem Děčínského deníku p. Luďkem Stínilem. Malý sál od 10.00 hodin.