Akce na březen 2020

Pilně se připravujeme na oblíbenou Noc s Andersenem, která v naší knihovně tentokrát proběhne z 27. na 28. března 2020. Nocovat zde budeme již po dvacáté. Přihlášky jsou k vyzvednutí na dětském oddělení.

Noc s Andersenem je celonárodně vyhlášená akce SKIP, kdy děti přenocují v knihovnách a během této noci se účastní nejrůznějších soutěží, her, dobrodružství a překvapení formou čtení pohádek. Díky internetovému připojení se během této akce odesílají zdravice nejen samotnému Andersenovi, ale také všem, kteří podporují dětskou četbu. Termín konání pravidelně vždy na konci března či začátkem dubna není náhodný, váže se k oslavám Mezinárodního dne dětské knihy, který je 2. dubna.

noc

Ani v březnu nebude chybět nedělní představení pro děti. Pohádka o těstu, chlebu, zadělávání, pečení a nadměrném baštění inspirovaná Karlem Jaromírem Erbenem se bude hrát 15. března od 15.00 hodin. Jmenuje se Otěstánek a určená je dětem ve věku od 4 let.

otěsánek